Energielabel

Energielabelplicht bij advertenties

Op 4 november 2020 heeft er een wijziging plaatsgevonden van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels. Met deze wijziging wordt het verplicht de energieprestatie van het gebouw of een gedeelte ervan te vermelden in advertenties voor de verkoop of verhuur van het gebouw of een gedeelte ervan, zonder dat dit afhankelijk is van het feit of er al een geldig energielabel is afgegeven voor dat gebouw of een gedeelte ervan.

Dit betekent dat voorafgaande aan plaatsing van de advertentie een geldig energielabel dient te zijn afgegeven voor het gebouw dat geadverteerd wordt, opdat het energielabel vermeld kan worden in de advertentie. Als er geen advertenties aan de orde zijn, is deze bepaling niet van toepassing, bijvoorbeeld bij onderhandse verkoop. De bepaling geldt ook niet voor gebouwen of gedeeltes van gebouwen die niet labelplichtig zijn. Met deze bepaling wordt de energieprestatie van een gebouw zo vroeg mogelijk in het proces tot verkoop of verhuur onder de aandacht gebracht om bij te dragen aan bewustwording bij kopers en huurders. Na 1 januari 2021 worden de kosten voor een energielabel aanzienlijk hoger. Wilt u voor die tijd nog een energielabel aanvragen? Het Optimaal team is u hierbij graag van dienst ook als u uw woning nog niet gaat verkopen. Ga hiervoor naar onze contactpagina.

Het Optimaal Team

Bekijk