De 10 regels van een Optimaal Makelaars

  1.  Het zijn van een geloofwaardig en betrouwbaar bedrijf.
  2.  Eerlijkheid en transparantie gaan boven tijdelijke belangen.
  3. Er is een goede balans tussen de korte en lange termijn visie.
  4. Diensten voor een redelijk tarief aanbieden, welke door de klant ervaren worden als de beste op de markt.
  5. De klant bedienen met gevarieerde diensten en service verlenen, waarbij de verantwoordelijkheid gaat voor de winst.
  6. Creatief zijn in het zoeken naar oplossingen en onderdeel zijn van de oplossing. 
  7. Elkaar aansporen te participeren en beslissingen welke worden genomen te bediscussiëren.
  8.  Zorgen voor een informele en aangename omgeving vrij van vooroordelen.
  9. Zorgen voor een veilige werkomgeving met wederzijds respect en waardering voor elkaars kwaliteiten.
  10. De moed hebben de eigen fouten te erkennen en erkennen dat alles altijd beter kan.