Wajonger krijgt gewoon hyptheek

Een mogelijke verlaging van de Wajong-uitkering vanaf 2018 mag er niet toe leiden dat de gehele uitkering niet meer wordt meegenomen bij het verstrekken van een hypotheek

Dit schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

Door de invoering van de Participatiewet dit jaar zullen Wajongers die voor 2015 zijn ingestroomd tot 2018 herbeoordeeld worden door het UWV om vast te stellen of zij arbeidsvermogen hebben. Als dat het geval is wordt de uitkering verlaagd naar maximaal 70% van het minimumloon in plaats van de bestaande uitkering van 75%.

Klijnsma schrijft, dat de maatregelen geen effect hebben op het krijgen van een hypotheek. “De algemene lijn bij hypotheekverstrekking ten aanzien van uitkeringen is dat deze worden meegenomen wanneer ze een permanent karakter hebben, of ze kunnen worden meegenomen voor de gegarandeerde duur van de uitkering. Dit geldt ook voor de Wajong. Banken geven aan dat er in uitzonderlijke gevallen aanvragen met een Wajong-uitkering binnenkomen. In die gevallen gaat het dan om een hypotheekaanvraag met Nationale Hypotheek Garantie. De meeste banken hebben geen apart beleid voor hypotheekverstrekking aan mensen met een Wajong-uitkering”, aldus de staatssecretaris. Door de lage hypotheekrente is het wellicht interessant voor Wajongers om hun mogelijkheden door een adviseur door te laten rekenen. De adviseur van Optimaal Makelaars is u graag van dienst.

Bekijk