Verdere stijging huizenprijzen

De huizenprijzen zullen verder blijven stijgen, aldus de RABO bank:

Regionale verschillen van de huizenprijzen nemen toe

  • Wij verwachten in 2017 in Nederland een huizenprijsgroei van 7,6 procent, gedreven door de grote krapte, de groei van steden, het economische herstel en de lage rente
  • Door licht stijgende rentes en slechtere betaalbaarheid zal de prijsstijging in 2018 naar verwachting met 7,0 procent iets lager uitvallen
  • Starters en jonge doorstromers ervaren steeds grotere belemmeringen op de koopwoningmarkt
  • In sommige steden, voornamelijk Amsterdam, worden woningen, vooruitlopend op verdere prijsstijgingen, ver boven de initiële vraagprijs gekocht. Dit gedrag kan kenmerkend zijn voor het vormen van een bubbel

Verkoopaantallen

Aangezien het aantal te koop staande woningen sinds vorig jaar sterk is gedaald, zou men kunnen denken dat ook het aantal woningverkopen sterk daalt. Toch is het aantal transacties wederom fors gestegen, wat een weerspiegeling is van de hoge verhuisgeneigdheid en de hoge koopbereidheid van Nederlandse huishoudens. In het tweede kwartaal van 2017 registreerde het Kadaster 58.370 verkopen (zie figuur 1). Dat is zo’n 16 procent meer dan een jaar eerder. 

Als we het aantal transacties in de eerste helft van 2017 als maatstaf nemen, is de vraag naar koopwoningen nog nooit zo hoog geweest als nu. Zelfs in de eerste helft van 2006 wisselden minder huizen van eigenaar. (110.000 toen tegen 114.000 nu). Wel is het goed om te beseffen dat ook het aantal huishoudens, en daarmee het aantal potentiële kopers, sterk is toegenomen (van 7,14 naar 7,72 miljoen, 8 procent meer dus). Daardoor is de transactiegroei wat minder spectaculair dan op het eerste ook lijkt.

Prijzen

Naast de sterke groei van het aantal verkopen zijn ook de prijzen voor bestaande koopwoningen fors gestegen. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2016 steeg de woningprijsindex (PBK) in het tweede kwartaal van 2017 met 7,7 procent. Dit betekent dat de prijzen in Nederland gemiddeld nog maar 7,3 procent onder de prijspiek van het derde kwartaal van 2008 liggen (zie figuur 5). Het meest interessant is daarbij dat het tempo van de prijsstijgingen nog steeds versnelt. In de eerste helft van 2017 zag elke maand een hogere jaar-op-jaar prijsstijging dan de maand ervoor (van +6,4 procent in januari naar +8,0 procent in juni). De gemiddelde verkoopprijs kwam in het tweede kwartaal uit op pakweg 260.000 euro, een stijging van 21.000 euro in een jaar tijd.

Bron: Kwartaalbericht Woningmarkt Rabobank

Bekijk