Restschuldregeling niet verlengd

Staatssecretaris Wiebes verlengd de restschuldregeling niet.
Restschuldregeling niet verlengd na 31 december 2017

Staatssecretaris Wiebes van Financiën ziet geen reden de regeling restschuld te verlengen nu de woningmarkt zich sterker dan verwacht heeft hersteld. Dat zegt de staatssecretaris in zijn antwoorden op Kamervragen. De restschuldregeling is als crisismaatregel in 2012 ingevoerd om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Personen met een hypotheek die onder water stond, konden door de tijdelijke aftrekbaarheid (maximaal 15 jaar) van de rente en kosten op de bij verkoop van die woning resterende schuld in staat worden gesteld te verhuizen. De regeling loopt op 31 december 2017 af.

Fiscale derving
Wiebes geeft in zijn antwoorden aan dat de woningmarkt zich sterker heeft hersteld dan voorzien. De staatssecretaris verwacht dat het aantal onderwaterhypotheken verder zal dalen als gevolg van de stijgende huizenprijzen en de woningmarktmaatregelen van de afgelopen jaren. Zowel het aantal restschulden als de omvang daarvan zullen daardoor ook verder dalen, aldus Wiebes. Hij ziet dan ook geen aanleiding om de regeling te verlengen. Niet in de laatste plaats, omdat dit een fiscale derving als gevolg heeft.

(Overgenomen uit de nieuwsbrief van VBO Makelaars)

Bekijk