Tarief aankoop

Voor het begeleiden bij de aankoop van uw huis rekent Optimaal Makelaars € 600 incl BTW plus 6% van het verschil tussen vraagprijs en koopsom. Mocht u gebruik maken van het Optimaal ontzorgpakket, dan zijn voornoemde kosten inbegrepen de totaal prijs.

Waarom een aankoopmakelaar?
Er komt nog al wat kijken bij een aankooptransactie. Bijvoorbeeld de taxatie van de woning, de contacten met de notaris of de onderhandelingen. Kennis van de wirwar aan regelgeving over bijvoorbeeld bouwkundige aspecten, is van groot belang. Zo is de juiste waardebepaling een belangrijk onderdeel van de voorbereiding van een makelaar. Is de opdrachtgever gerechtigd om die opdracht te geven? Is er door niemand beslag gelegd op het huis? Wat staat er in het bestemmingsplan? Zijn er planologische plannen die gevolgen hebben voor de waarde van het huis? Zaken die vooraf goed duidelijk moeten zijn.

Daarom een aankoopmakelaar!
• Een aankoopmakelaar kent het aankoopproces van A tot Z;
• De verkoopmakelaar zal meer evenwicht ervaren zodra een aankoopmakelaar de koper vertegenwoordigt;
• De aankoopmakelaar onderhandelt namens u en zorgt ervoor dat u uiteindelijk maximaal een marktconforme prijs betaald voor uw woning;
• De aankoopmakelaar checkt de koopovereenkomst en waakt er voor, dat er geen onredelijke of onhaalbare termijnen in de koopovereenkomst staan;.
• De aankoopmakelaar controleert samen met u de woning bij oplevering;
• De aankoopmakelaar controleert de nota van afrekening en de akte van de notaris.

Het belangrijkste is, dat de aankoopmakelaar de emotie uit het proces haalt en zakelijk en objectief naar zowel de waarde als het proces kijkt.
Tevens kan de aankoopmakelaar van Optimaal Makelaars u ook begeleiden bij het aanvragen van de hypotheek. Hierdoor heeft u constant één aanspreekpunt. Zie hiervoor het Optimaal ontzorgpakket..

Ook daarom OPTIMAAL MAKELAARS!!!!!