FAQ

Op deze pagina vindt u het antwoord op veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, stel hem aan Optimaal Makelaars. 

Aankoop

Neen. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. Hij kan zelfs besluiten de vraagprijs tijdens de onderhandelingen te verhogen.

Wettelijk is het zo geregeld dat u voor de overdracht en het afsluiten van een hypotheek altijd op het notariskantoor de hypotheekakte moet ondertekenen. Wanneer u een woning hebt gekocht, ontkomt u dus niet aan een bezoek aan de notaris. Maar de ene notaris is de andere niet.


U als koper mag zelf de notaris uitzoeken en dat is goed nieuws. Een notaris kan namelijk nogal eens verschillen in aanpak, prijs en afhandeling. Sinds juli 2003 zijn de tarieven van de notarissen volledig vrijgegeven en bent u, wat betreft uw notariskeuze, niet meer regiogebonden, ook

niet voor de hypotheekakte. Het loont daarom om u eerst goed te verdiepen in de diverse notariskantoren voordat u een keuze maakt.
Als modern makelaarskantoor werken wij samen met een eveneens modern notariskantoor, welke tegen een uitermate aantrekkelijk tarief zijn diensten aanbiedt en in een zeer grote regio werkzaam is. De combinatie met onze hypotheekadviseur de makelaardij en de notaris, maakt dat u bij Optimaal Makelaars met slechts één aanspreekpunt te maken krijgt.

Voor meer informatie neem contact op met Optimaal Makelaars.

Als de makelaar aangeeft ‘onder bod’ te zijn, betekent dit dat hij een serieuze gegadigde heeft, welke hij heeft toegezegd transacties met anderen niet te zullen bevorderen. Dit betekent echter niet dat bezichtigingen niet meer door kunnen gaan. De makelaar dient dan wel duidelijk aan te geven dat hij ‘onder bod’ is.
Kosten koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening neemt. De kosten koper is ongeveer 10 % van de koopprijs. Onder de kosten koper vallen de volgende kosten: 
- Overdrachtsbelasting; 
- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering; 
- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering. 

Naast deze kosten dient de koper, ook rekening te houden met: - Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte; 
- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte. 

Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen.
Gedurende de bedenktijd kan de koper de overeenkomst alsnog ongedaan maken. Zo wordt de gelegenheid geboden om bijvoorbeeld deskundigen te raadplegen. 
De bedenktijd duurt (minimaal) drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat de koper de (door beide partijen) ondertekende akte of een kopie daarvan krijgt overhandigd. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van de laatste dag van de bedenktijd. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen

Hypotheek

Nee, dat kan niet. De makelaar/taxateur die de taxatie voor de financiering uitvoert moet onafhankelijk zijn. Hij mag dus niet betrokken zijn geweest bij de aan- of verkoop van de woning. Wanneer Optimaal Makelaars voor u optreedt als aankoopmakelaar, kunt u ons uiteraard wel vragen om deze taxatie uit te laten voeren door een ter zake kundige en onafhankelijke taxateur

Wanneer u uw (toekomstige) woning laat taxeren wilt u uiteraard dat het taxatierapport eerlijk en betrouwbaar is; het rapport moet zekerheid geven over de waarde van een woning. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw hypotheekverstrekker.
Het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) valideert (keurt) taxatierapporten van aangesloten taxateurs. Het NWWI ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Een taxateur die zich wil aanmelden bij het NWWI dient aan strenge kwaliteitseisen te voldoen.

Wordt uw woning met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gefinancierd, dan wordt alleen een taxatierapport geaccepteerd dat is uitgebracht door tussenkomst van een gecertificeerd validatie-instituut. Het NWWI is daar een voorbeeld van. Er zijn zelfs steeds meer geldverstrekkers die ook bij een niet-NHG financiering een gevalideerd taxatierapport verplicht stellen.

Optimaal Makelaars verzorgt graag uw taxatie, neem voor meer informatie contact met ons op. 

Onderhandelingen

De verkoper bepaalt waarvoor hij zijn woning verkoopt in overleg met zijn makelaar. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist. Dat geldt voor alle zaken die de verkoper belangrijk vindt om over te beslissen of hij zijn woning aan deze koper wil verkopen. Als verkoper en koper het over deze zaken eens zijn, is er een koop. 

Soms besluiten verkoper en koper over een aantal minder belangrijke zaken, 'roerende zaken’ bijvoorbeeld, pas te onderhandelen als ze het over de hoofdzaken eens zijn. In een dergelijk geval kan een rechter wel bepalen dat indien partijen er over de bijzaken niet eens kunnen worden, nu ze het over de door hen zelf aangegeven hoofdzaken wel eens zijn, moeten doorgaan met onderhandelen tot er een redelijk resultaat is bereikt over de bijzaken.
De makelaar kan met meerdere gegadigden tegelijk onderhandelen. Dit dient hij echter wel aan de betrokkenen kenbaar te maken
U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.

Verkoop

Als het goed is heeft iedere woningbezitter in januari of februari 2015 per post een voorlopig energielabel ontvangen. Wanneer u zich niet kunt herinneren het voorlopig energielabel te hebben ontvangen, dan kunt u heel gemakkelijk zelf uw voorlopig energielabel achterhalen. Op de website van uw gemeente kunt u onder energieatlas u eenvoudig vinden wat het voorlopig energielabel voor uw woning is.
Op de website vult u uw postcode en huisnummer in. Klik vervolgens op ‘Zoek mijn adres’ en uw voorlopige energielabel wordt berekend. Verder vindt u ook meer details over uw woning. Controleer uw energielabel als u denkt dat het niet klopt met het afgegeven voorlopige label. Bijvoorbeeld omdat u uw huis hebt laten isoleren of omdat u zonnepanelen hebt geplaatst. In dat geval kan uw energielabel anders uitvallen.
Het gaat in dit geval om het voorlopige energielabel. Wanneer u uw voorlopige energielabel wilt omzetten in een definitief energielabel (in verband met verkoop of verhuur van de woning) dan gaat u naar www.energielabelvoorwoningen.nl.

Nee, wanneer u uw woning heeft verkocht voor minder dan de hoogte van uw hypotheek, kan uw bank weigeren mee te werken aan de levering. Tenzij u voldoende vermogen heeft, of voldoende in uw hypotheek aflossingspolis heeft gespaard, zal de geldverstrekker niet me werken aan de overdracht van uw woning.

De makelaars van Optimaal Makelaars vragen daarom, wanneer u uw woning wilt verkopen naar de hoogte van uw hypotheek en wat er gespaard is in uw hypotheek. Mocht blijken dat uw woning dan nog "onder water" staat, dan gaat de makelaar in overleg met uw bank om te bezien wat er mogelijk is. Daarnaast zorgt de makelaar er voor dat u ook na de ondertekening van de overeenkomst niet met een boete wegens niet kunnen leveren wordt geconfronteerd. 

Neem geheel vrijblijvend contact op met Optimaal Makelaars voor een vrijblijvende afspraak.

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarde van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. 

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo'n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip 'optie' gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo'n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. 

Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.
Neen. Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als u ons inschakelt voor de verkoop van uw woning dan zult u de kosten van onze dienstverlening moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van onze dienstverlening moeten betalen.